jZip-arvostelu

jZip on ilmainen tiedostojen purkuohjelma Windowsille, joka voi purkaa tiedostoja monista suosituimmista arkistotiedostotyypeistä, jotka kaikki on lueteltu alla. Tämä ei sisällä vain tunnettuja, kuten ZIP, RAR ja 7Z, vaan myös…

Tiedostotyyppirajoitukset

Pilvivarmuuskopiointisuunnitelman tiedostotyyppirajoitus on rajoitus tiedostotyypeille, jotka voidaan varmuuskopioida. On olemassa muutamia tapoja, joilla online-varmuuskopiointipalvelu voi rajoittaa tietyn tyyppisiä tiedostoja, mutta tämä tehdään yleensä yksinkertaisesti sulkemalla pois ohjelmistoista tietyt tiedostotunnisteet. Oletetaan…

Lisää sivunvaihto Microsoft Exceliin

Olet luonut laskentataulukon (a työkirja Microsoftin kielellä) Microsoft Excelissä ja haluat tulostaa sen nyt. Excel käyttää vakiotilastoja, kuten paperikokoa, marginaaliasetuksia ja skaalausta sivunvaihtojen lisäämiseen automaattisesti. Kuitenkin saadaksesi puhtaat, erilliset sivut…

Viesti komento

msg-komento on komentokehote, jota käytetään viestin lähettämiseen yhdelle tai useammalle verkon käyttäjälle komentokehotteen avulla. Kun työ on aktivoitu, koneissa, joille se lähetettiin, näytetään kehote, jossa näkyy viesti, lähettäjän käyttäjätunnus ja…