Tiedostotyyppirajoitukset

Pilvivarmuuskopiointisuunnitelman tiedostotyyppirajoitus on rajoitus tiedostotyypeille, jotka voidaan varmuuskopioida. On olemassa muutamia tapoja, joilla online-varmuuskopiointipalvelu voi rajoittaa tietyn tyyppisiä tiedostoja, mutta tämä tehdään yleensä yksinkertaisesti sulkemalla pois ohjelmistoista tietyt tiedostotunnisteet. Oletetaan…

Viesti komento

msg-komento on komentokehote, jota käytetään viestin lähettämiseen yhdelle tai useammalle verkon käyttäjälle komentokehotteen avulla. Kun työ on aktivoitu, koneissa, joille se lähetettiin, näytetään kehote, jossa näkyy viesti, lähettäjän käyttäjätunnus ja…