Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen suojaaminen LOPD:n mukaisesti

verkostoitunutelama.com ilmoittaa sovellettavien henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti, että verkkosivustolla verkostoitunutelama.com olevilla lomakkeilla kerätyt henkilötiedot sisältyvät tiettyihin verkostoitunutelama.com-sivustojen käyttäjien automaattisiin kokoelmiin.

Henkilötietojen keräämisen ja automatisoidun käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää verkostoitunutelama.com:n kaupallisia suhteita ja harjoittaa tiedotus-, koulutus-, konsultointi- ja muuta toimintaa.

Nämä tiedot siirretään vain niille tahoille, jotka ovat tarpeen edellä mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.

verkostoitunutelama.com toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tietojen turvallisuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden yksilöiden suojelusta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti. henkilötietojen käsittelystä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Käyttäjä voi milloin tahansa käyttää edellä mainitussa asetuksessa (EU) säädettyjä pääsy-, vastustus-, oikaisu- ja peruutusoikeuksia. Käyttäjä voi itse käyttää näitä oikeuksia sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja oikeita ja sitoutuu päivittämään ne ja ilmoittamaan muutoksista verkostoitunutelama.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

Osoitteessa verkostoitunutelama.com käsittelemme verkkosivuston verkostoitunutelama.com kautta kerättyjä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Tilattaessa verkostoitunutelama.com:n tarjoamia tuotteita ja palveluita sopimussuhteen ylläpitämiseksi sekä verkkosivuston hallintaan, hallinnointiin, tiedottamiseen, toimittamiseen ja parantamiseen.
  2. Jaktosie.pl -lomakkeiden edellyttämien tietojen lähettäminen.
  3. Uutiskirjeiden sekä kaupallisten tietojen lähettäminen verkostoitunutelama.com:n ja alan tarjouksista ja/tai mainoksista.

Muistutamme, että voit vastustaa kaupallisen viestinnän lähettämistä millä tahansa tavalla ja milloin tahansa lähettämällä sähköpostia yllä mainittuun osoitteeseen.

Näissä tietueissa olevat kentät ovat pakollisia, koska jos et anna näitä tietoja, ilmoitettuja tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa.

Kuinka kauan kerättyjä henkilötietoja säilytetään?

Annettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin liikesuhde jatkuu tai et pyydä niiden poistamista ja niin kauan kuin oikeudellinen vastuu tarjotuista palveluista voi syntyä.

Legitimisointi:

Tietojesi käsittely tapahtuu seuraavilla laillisilla perusteilla, jotka oikeuttavat sen:

  1. Tietopyyntö ja/tai sopimuksen tekeminen verkostoitunutelama.com-palveluista, jonka ehdot toimitetaan sinulle kulloinkin ennen mahdollista sopimuksen tekemistä.
  2. Ilmainen, erityinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus, niin kauan kuin ilmoitamme sinulle toimittamalla sinulle tämän tietosuojaselosteen, jonka luettuasi ja jos hyväksyt sen, voit hyväksyä lausunnon tai selkeän myöntävän toimenpiteen avulla, kuten kuin valitset tähän tarkoitukseen varatun ruudun.

Jos et anna meille tietojasi tai annat ne väärin tai puutteellisesti, emme voi vastata tiedusteluusi, mikä estää meitä toimittamasta sinulle pyydettyjä tietoja tai täyttämästä palvelusopimusta.

Palvelun käyttäjien keräämät tiedot

Tapauksissa, joissa käyttäjä sijoittaa henkilötietoja sisältäviä tiedostoja jaetuille hosting-palvelimille, verkostoitunutelama.com ei ole vastuussa siitä, että käyttäjä ei noudata GDPR:ää.

Tietojen tallennus LSSI:n mukaisesti

verkostoitunutelama.com ilmoittaa, että se säilyttää tiedon isännöintipalvelun tarjoajana ja tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11.7.2002 annetun lain 34/2002 (LSSI) mukaisesti tarvittavat tiedot enintään 12 kuukauden ajan. tunnistaa isännöityjen tietojen alkuperä ja palvelun aloitusaika. Näiden tietojen säilyttäminen ei rajoita viestinnän luottamuksellisuutta, ja niitä voidaan käyttää vain rikostutkinnan yhteydessä tai yleisen turvallisuuden suojelemiseksi asettamalla ne tuomareiden ja/tai tuomioistuinten tai sitä vaativan ministeriön saataville.

Tietojen siirto valtionvoimille ja joukoille tapahtuu henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tekijänoikeus verkostoitunutelama.com

verkostoitunutelama.com omistaa kaikki tekijänoikeudet, immateriaali- ja teollisoikeudet, taitotiedon ja kaikki muut oikeudet, jotka liittyvät verkostoitunutelama.com:n sisältöön ja siellä tarjottaviin palveluihin sekä niiden toteuttamiseen tarvittaviin ohjelmiin ja niihin liittyviin tietoihin .

Jaktosie.pl-sivuston sisällön tai sen osan jäljentäminen, julkaiseminen ja/tai ei-yksityinen käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.

Ohjelmiston henkinen omaisuus

Käyttäjän tulee kunnioittaa verkostoitunutelama.com:n tarjoamia kolmannen osapuolen ohjelmistoja, vaikka se olisi ilmainen ja/tai yleisesti saatavilla.

verkostoitunutelama.com:llä on tarvittavat käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet ohjelmistoon.

Käyttäjä ei hanki oikeuksia tai lisenssejä tilattuun palveluun, palvelun tarjoamiseen tarvittaviin ohjelmistoihin tai palvelun valvontaan käytettäviin teknisiin tietoihin, lukuun ottamatta tilattujen palvelujen suorittamiseen tarvittavia oikeuksia ja lisenssejä ja vain määräajaksi. tilatuista palveluista.

Kaikkiin sopimuksen täyttämisen ulkopuolisiin toimiin käyttäjä tarvitsee kirjallisen luvan verkostoitunutelama.com-sivustolta, ja käyttäjää ei saa käyttää, muokata, tarkastella verkostoitunutelama.com:n palvelimien kokoonpanoja, rakennetta ja tiedostoja, olettaen, että siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu, joka johtuu kaikista palvelimissa ja turvajärjestelmissä mahdollisesti tapahtuvista tapahtumista välittömänä seurauksena hänen huolimattomasta tai ilkeästä toiminnasta.

Isännöidyn sisällön immateriaalioikeus

On kiellettyä käyttää verkostoitunutelama.com:n tarjoamia palveluja vastoin immateriaalioikeuksia koskevia säännöksiä, erityisesti:

  • Käyttö vastoin Espanjan lakia tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.
  • Sellaisen sisällön julkaiseminen tai välittäminen, joka on verkostoitunutelama.com:n mielestä aggressiivista, säädytöntä, loukkaavaa, laitonta, rasistista, muukalaisvihamielistä tai herjaavaa.
  • Cracki, ohjelmien sarjanumerot tai muu sisältö, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
  • Muiden käyttäjien henkilötietojen kerääminen ja/tai käyttö ilman heidän nimenomaista suostumustaan ​​tai yksilöiden suojelusta käsittelyssä 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten vastaisesti henkilötietojen ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta.
  • Verkkoalueen sähköpostipalvelimen ja sähköpostiosoitteiden käyttö ei-toivottujen massaviestien lähettämiseen.

Käyttäjä on täysin vastuussa verkkosivustonsa sisällöstä, siirretyistä ja tallennetuista tiedoista, hypertekstilinkeistä, kolmansien osapuolien vaatimuksista ja immateriaalioikeuksia, kolmansien oikeuksia ja alaikäisten suojelua koskevista oikeustoimista.

Käyttäjä on vastuussa soveltuvan lain ja verkkosivuston toiminnan periaatteiden, sähköisen kaupankäynnin, tekijänoikeuksien, yleisen järjestyksen ylläpitämisen sekä yleisten Internetin käytön periaatteiden noudattamisesta.

Käyttäjä vapauttaa verkostoitunutelama.com:n verkostoitunutelama.com:n kustannuksista kaikissa käyttäjän vastuulla olevissa tapauksissa, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja -maksut, myös silloin, kun oikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Tallennettujen tietojen suojaus

verkostoitunutelama.com tekee varmuuskopioita palvelimilleen sijoitetusta sisällöstä, mutta ei ole vastuussa käyttäjien tietojen katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta poistamisesta. Se ei myöskään takaa käyttäjien poistamien tietojen täydellistä palauttamista, koska tiedot on saatettu poistaa ja/tai muokata viimeisestä varmuuskopioinnista kuluneen ajan aikana.

Tarjotut palvelut, lukuun ottamatta tiettyjä varmuuskopiointipalveluita, eivät sisällä verkostoitunutelama.com:n tekemiin varmuuskopioihin tallennetun sisällön palauttamista, kun katoaminen on käyttäjän syytä; Tässä tapauksessa maksu määrätään palautuksen monimutkaisuuden ja määrän mukaan, aina käyttäjän hyväksynnän perusteella.

Poistettujen tietojen palauttaminen sisältyy palvelun hintaan vain, jos sisältö on kadonnut verkostoitunutelama.com:stä johtuvista syistä.

Kaupallinen viestintä

Osana LSSI:n sovellusta. verkostoitunutelama.com ei lähetä mainoksia tai myynninedistämistietoja sähköpostitse tai muilla vastaavilla sähköisen viestinnän välineillä, joita näiden vastaanottajien ei ole aiemmin tilattu tai nimenomaisesti valtuutettu.

Käyttäjien, joiden kanssa on solmittu aikaisempi sopimussuhde, verkostoitunutelama.com on oikeutettu lähettämään verkostoitunutelama.com:n tuotteista tai palveluista kaupallisia tietoja, jotka ovat samanlaisia ​​kuin asiakkaan kanssa alun perin sovittu.

Joka tapauksessa käyttäjä voi henkilöllisyytensä vahvistamisen jälkeen pyytää asiakaspalvelukanavien kautta olemaan vastaanottamatta muita kaupallisia tietoja.